Angående asfalteringen

Bästa medlem i Oskarsbergs Samfällighetsförening
Nu närmar vi oss sista etappen av asfalteringen på Enbärsvägen. Detta kommer att genomföras under
v 40-41. Flertalet fastigheter har nu fått information omkring klippning av växtlighet kring sina tomter mot vägen för att detta skall kunna genomföras. Detta behöver vara genomfört senast den 1/10 annars måste entreprenören göra detta och då kommer respektive fastighet att faktureras detta.
När det gäller kantsten som spikas längs vägen så är det inte säkert att denna kommer att sättas på samma sida som tidigare utan dessa sätts utifrån fallet på asfalteringen som inte överallt är samma som tidigare då det tidigare har varit vissa felaktigheter.
Gamla fotbollsplanen kommer att återställas när allt är färdigt och nytt staket kommer att sättas.
Våra farthinder återkommer givetvis som sista etapp likaså refugen vid busshållplatsen.
VIKTIGT! Oavsett fartgupp så är hastigheten Max 30 KM och där har alla ett ansvar- Tänk på våra barn!

Vi återkommer med datum för städdag under oktober.

Har ni funderingar eller frågor eller om ni är nöjda så hör gärna av er till styrelsen.

Hälsningar,
Styrelsen

Kort information från styrelsen

Hej alla medlemmar!  

Lite kort information från styrelsen.  

Stormen Hans drog in över oss och flertalet träd föll ner över våra vägar. Tack till alla som deltog i röjningsarbetet mitt i värsta stormen och regnet och extra tack till Fredrik Lavås som hjälpte till med verktyg och sina sågkunskaper. Det finns lite träd som skadades vid ett av postlådehusen vid Nyponvägen och dessa samt övrblivna träd kommer att hanteras av en extern firma de kommande veckorna.  

Flisupplaget har överklagats i flera instanser men är nu avslutat och det kommer att stå kvar.  

Asfalteringen är snart igång igen och Kommunen räknar med att vi senast oktobers utgång skall vara klara och då även återställt våra ytor vid lekplatsen. Det florerar rykte om olika anledningar till varför det tar tid och den informationen vi har är att arbetslaget nu är inne i Kungsbacka och vi är näst på tur. Det har enligt styrelsen ingen påverkan kring betalningar eller andra anledningar som ryktessprids, har du någon fundering så kontakta oss i styrelsen istället då man oftast har 98% fel i spekulationer.  

Farthinderna kommer att komma tillbaka under asfalteringen och även några nya kommer att tillkomma.  

Detaljerna i asfalteringen gicks igenom på stämman men för att förtydliga så lägger vi enbart en topp där det inte grävts och det är likställt med att gräva och göra två lager när det kommer till hållbarhet. Det kommer att spikas en hel del kantsten också under de kommande veckorna.  

Det kommer att komma ut information inför nästa asfaltering till de som berörs om det blir svårframkomligt och att bilarna bör parkeras på alternativ plats under dessa tider om man behöver vara mobil.  

Vi vill förtydliga att INGA träd på kommunens mark får skadas eller fällas utan styrelsens godkännande som rådgör med kommunen. Om man gör detta ändå kan man riskera att bli anmäld och risk finns för skadestånd.  

Så snart asfalteringen är gjord har styrelsen för avsikt att kalla till höststädning som ger oss lite gemenskap och möjlighet att träffa varandra kombinerat med att vi håller fint i vårt område. Alla gör ett fantastiskt arbete kring sina ytor i hela området.  

Fortsätt att prata med varandra och inte om varandra och ge feedback till varandra inte via kommunen eller andra anmälningar det skapar bra grannastämning och stärker Oskarsberg som bästa området att bo i.

Årsavgiften är utskickad och innehåller som beslutat på stämman en höjning under ca 8 år som betalar vår asfaltering samt ny fond.  

Vi i styrelsen önskar alla en skön sensommar!

Kallelse till årsstämma

Datum:            19 juni 2023 klockan 18.00

Plats:               
Mötesplats Kolla (nära Kollahallen)                                                    Akvamarinvägen 1, Kungsbacka/Kolla

Observera!

Om det finns mer än en ägare till fastigheten och den ena parten inte kan deltaga måste fullmakt ges i original till den som närvarar på årsstämman.

Fullmaktsblankett medföljer kallelsen och den skall användas i det fall fullmakt ges.

Varmt välkomna!

Beslut från Lantmäteriet

Hej alla medlemmar i Oskarsbergs Samfällighetsförening,

Lantmäteriet är nu klara med sitt beslut, se bifogad pdf. Det är nu sopat och klart och vi inväntar asfalteringen så snart vintern ger med sig. Vi kommer att skapa ett grönområde vid lekplatsen och avgränsa med ett staket men ingen parkering. Det stora staketet byts ut till ett lägre. Vi kommer snart att återkomma när vi vet mer kring vad slutsumman kommer att landa på och banklånet är godkänt. Vi kommer som alla andra att behöva ta hänsyn till det nya ränteläget och inflationen som ger prishöjningar på asfaltering etc. Vi jobbar med detta och gör allt för att hålla oss så nära första budget som möjligt.

Det är hårt tryck på styrelsen just nu med asfaltering och många medlemsärende. Vi uppmanar alla att hjälpa varandra att skapa Kungsbackas bästa område att bo i och respektera varandra.

Vi önskar alla en trevlig påsk 🐣  /Styrelsen

Asfalteringen

Hej,

Det var planerat att påbörja resten av asfalteringen idag. Tyvärr kom snön.

Sveagård AB som skottar i området har blivit informerad att inte skotta. De kommer inte skotta Nyponvägen + vändplatsen samt grengatorna längs nyponvägen.

De kommer att lägga flis i backen. Vi kommer även att salta vägen för att smälta bort snön.

Kungsbacka kommun genom styrelsen i OSF

Information från styrelsen angående asfalteringen

Som alla ser och märker har nu arbetet börjat med att riva upp den gamla asfalten där kommunen har grävt samt resterande del av den vägen. Den delen som kommunen inte grävt kommer det att läggas en ny topp under mars/april 2023 så ingen uppgrävning där för er som undrar detta.

När det gäller vägen som är uppgrävd så kommer den under dagen att hyvlas för att bli lite jämnare att köra på. Om ca 3 veckor påbörjas asfaleringen etapp 1 som följs av en topp i mars/april 2023.  

Ni som önskar asfaltera era uppfarter eller liknande kontaktar emil.nilsson2@kungsbacka.se så hjälper han er i kontakten med Skanska och andra entreprenörer.  

Bilparkeringen vid gamla fotbollsplanen benömns hos komunen som parkering redan idag blir något förändrad. Efter att lyssnat in på stämman så kommer vi enbart att skapa parkeringsplatser vid vägkanten och sätta upp ett staket därefter sås det gräs på den stora gamla fotbollsplanen som blir en aktivitetsplats med stängt för infart.  

Viktigt att alla ser över sina buskar etc så att det går att genomföra asfalteringen utan att skada era eventuella häckar och dyl.  

Styrelsen återkommer med slutkostnaden för asfalteringen när vi vet detta.
Hör gärna av er till oss om ni undrar över något  

Vi önskar alla medlemmar en skön höst och härlig Halloween vecka!

Kallelse till extra stämma i oskarsbergs samfällighetsförening

Styrelsen beklagar att vi denna gång fick gå hem med oförrättat ärende men vi tar inga risker som kan kosta oss onödiga rättegångskostnader. Det var kul att se att så många tagit sig tiden att komma och vi hoppas lika många kommer den 17 oktober.

Datum:                  17 oktober 2022 klockan 18.00

Plats:                      Mötesplats Kolla (nära Kollahallen)

                                   Akvamarinvägen 1, Kungsbacka/Kolla

NYTT DATUM FÖR EXTRASTÄMMA!

Kallelse till extra stämma i Oskarsbergs Samfällighetsförening.

Datum:  22 september 2022 klockan 18.00

Plats:                         Mötesplats Kolla (nära Kollahallen)

         Akvamarinvägen 1, Kungsbacka/Kolla

Kungsbacka Kommun kommer att ha en representant på plats

Varmt välkomna! /Styrelsen för Oskarbergs Samfällighetsförening

Integritetsinställningscenter