Grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

ÅrsstämmeprotokoLL

Årsstämmoprotokoll för 2019 finns upplagt fliken dokument
Uppsatt på anslagstavlan

Trevlig midsommar

Styrelsen