Inställd höststädning

Information från styrelsen i Oskarsbergssamfällighet

En enig styrelse har beslutat att vi inte skall ha någon städdag nu på hösten,då vi inte kan finna arbete att fylla en dag med.

HÅGES Entreprenad,Hans-Göran Svensson, har skött vårt område så fint under vår och sommar säsongen och nu har vi hyrt in ett företag som kommer att klippa dikena.

Styrelsen anser att en rejäl klippning av dessa behövs. Maskinen maler ner klippet så det inte behöver läggas i containers för bortforsling. Detta arbete

är något vi själva med våra röjsågar inte klarar av.

Pulkabacken har Fredrik Lavås lovat klippa.

Under åren som gått har vi uppmärksammat att intresset för att deltaga på

på städdagarna svalnat, vilket är tråkigt! Tidigare såg man städdagen också som ett tillfälle till socialt umgänge för att lära känna sina grannar.

Styrelsen hoppas att lusten att träffas och göra en gemensam insats för vårt område skall återuppväckas ! Kom gärna med förslag på föreningens mail info@oskarsberg.com

Ha en fin höst!!!!

Styrelsen