Januarinytt

Vi har nu lämnat 2020 bakom oss. Detta synnerligen knepiga år som satt oss alla på svåra prov och som skapat oro och ängslan för hälsa och välbefinnande. Jag och styrelsen vill inledningsvis passa på att tillönska Dig som läser detta ett riktigt Gott Nytt 2021 och förhoppningar om att det skall bli ett något mer normalt år.

Hösten 2020 har ändå bjudit på lite aktiviteter från styrelse och medlemmar:

  • Vi genomförde årsstämman fysiskt där undertecknad blev vald till ordförande-tack för förtroendet!
  • Lekplatsen har rustats upp ett stort tack till alla som har bidragit, ett extra tack till Thomas Norberg som varit drivande. Välås har också bidragit ekonomiskt med 1/3 till renoveringen.
  • Trapporna har renoverats där så behövts, tack till L-G Winberg och Nils Olof Hansson.
  • Paddel och tennisbanor har diskuterats och en extern grupp har utsetts att hantera frågan som inte faller under föreningens åtagande.
  • Flisupplaget har fått en upprustning och även här har Välås bidragit med 1/3, ett extra tack Till Kerstin Gunvik som varit drivande och stått för genomförandet.
  • Vi ställde in städdagen i höstas då alla tar väl hand om området under året och vi har kontinuerlig hjälp av Håges service som klipper gräs etc.
  • Vi beställde också extra klippning med stor maskin likt tidigare år som genomfördes under hösten.
  • Flertalet fysiska möte har genomförts av styrelsen, ett extra tack till Gunnel Pålsson som stått för tak över huvudet.
  • Vi har också lämnat in vårt slutanförande till Vänersborgs tingsrätt, Mark och miljödomstolen ang stämningen mot föreningen som ni tidigare har informerats kring. Detta har upptagit onödigt mycket energi från styrelsen även under hösten och vi blickar nu framåt. Utfall väntas komma under 2021.

Det grävs en del i området just nu för nya elledningar och det är inget som föreningen är delaktiga i. Vi har fått löfte om att det skall återställas så snart de är färdiga.

Vi har säkert glömt något men vi finns här om ni undrar över något. Vi ser fram emot ett 2021 där vårt område fortsätter att vara Kungsbackas bästa bostadsområde och där vi alla hjälps åt och visar god grannsämja. Tänk på att nu när det är mörkt är det många ljusskygga personer i rörelse, var vaksam och larma dina grannar om du ser något misstänkt, vi hjälps åt att hålla dessa personer borta från Oskarberg genom samverkan.

Ta hand om er, använd reflex och tvätta händerna!

Nyårshälsningar,

Styrelsen Oskarbergs Samfällighetsförening genom ordförande,

Nicklas Bengtsson