Till medlemmarna i Oskarsbergs Samfällighetsförening

Styrelsen vill passa på att tacka alla som deltog på stämman för att vi var så många engagerade medlemmar som deltog 2021 som även innehöll årsstämman 2019. Vi var på tennisbanorna i området som vi hoppas kan bli en tradition och kanske framöver med lite samkväm efteråt i god grann anda😊

Styrelsen fick en förfrågan kring bygglov för vårt nya fina och uppdaterade flisupplag. Detta gjordes då styrelsen ansåg att det gamla hade spelat ut sin livslängd och kunde vara farligt om barn leker där och det såg inte nytt och stilrent ut för besökare och boende. Detta nya bekostades dessutom till 1/3 av Välås. Ingen återkom till styrelsen med synpunkter under året varken angående utseende eller bygglov varvid styrelsen uppfattade detta som att medlemmarna var nöjda.

Styrelsen har nu gjort en förfrågan om denna uppdatering av vårt flisupplag och den information styrelsen har så krävs inget bygglov. Styrelsen tar tacksamt framöver emot feedback och förbättringar under året och inte enbart på stämman utan även via vår förenings e-mail.

Styrelsen för Oskarbergs Samfällighetsförening