Kerstin

Bästa Oskarsbergs Samfällighetsförenings medlemmar, Tyvärr måste jag på styrelsens uppdrag meddela att vår Kassör Kerstin Gunvik förra veckan efter en tids sjukdom tragiskt gick bort. Våra varmaste kondoleanser går till Kerstins familj och hennes närmaste.

Detta innebär i det korta perspektivet att en styrelse suppleant kommer att ta över en styrelseplats ordinarie styrelseledamot samordnare och att Lars-Göran Winberg går in som kassör. När det gäller årets utdebitering för årsavgiften så kommer den att bli något senare än vanligt eftersom detta har skötts av Kerstin och vi måste sätta oss in i detta nu. Som ni alla vet vid detta laget enligt budget på årsstämman blir avgiften för året 3 200 kr som då också täcker föreningens kostnader för de senaste årens advokatkostnader. 

Hälsningar, Styrelsen Oskarsbergs Samfällighetsförening