kallelse till årsstämma 2022

Kallelse till ordinarie årsstämma i Oskarsbergs
Samfällighetsförening 2022

Datum: 21 juni 2022 klockan 18:00
Plats: ABFs lokaler Kungsbacka

Observera!
Om det finns mer än en ägare till fastigheten och den ena parten inte kan deltaga måste fullmakt ges i original till den som närvarar på årsstämman.

Fullmaktsblankett medföljer kallelsen och den skall användas i det fall fullmakt ges.

Varmt välkomna!
Styrelsen för Oskarbergs Samfällighetsförening