Stämmoprotokoll 2022

Hej alla medlemmar i Oskarsbergs Samfällighets Förening

Först vill jag tacka för förtroendet att bli omvald som ordförande för vår fina förening. Jag vill även tacka alla som kom på stämman och deltog aktivt och kreativt i diskussioner och beslut.

Protokollet finns nu publicerat på vår hemsida.

Vi väntar fortfarande på en offert angående asfalteringen men så fort vi har några siffror återkommer vi med kallelse till en extra stämma för beslut. Målsättningen är att göra en första asfaltering under hösten och sedan toppen under våren 2023.

Styrelsen önskar alla härliga medlemsfastigheter en riktigt fin sommar

Hälsningar
Styrelsen OSS/ genom ordförande Nicklas Bengtsson