Angående asfalteringen

Bästa medlem i Oskarsbergs Samfällighetsförening
Nu närmar vi oss sista etappen av asfalteringen på Enbärsvägen. Detta kommer att genomföras under
v 40-41. Flertalet fastigheter har nu fått information omkring klippning av växtlighet kring sina tomter mot vägen för att detta skall kunna genomföras. Detta behöver vara genomfört senast den 1/10 annars måste entreprenören göra detta och då kommer respektive fastighet att faktureras detta.
När det gäller kantsten som spikas längs vägen så är det inte säkert att denna kommer att sättas på samma sida som tidigare utan dessa sätts utifrån fallet på asfalteringen som inte överallt är samma som tidigare då det tidigare har varit vissa felaktigheter.
Gamla fotbollsplanen kommer att återställas när allt är färdigt och nytt staket kommer att sättas.
Våra farthinder återkommer givetvis som sista etapp likaså refugen vid busshållplatsen.
VIKTIGT! Oavsett fartgupp så är hastigheten Max 30 KM och där har alla ett ansvar- Tänk på våra barn!

Vi återkommer med datum för städdag under oktober.

Har ni funderingar eller frågor eller om ni är nöjda så hör gärna av er till styrelsen.

Hälsningar,
Styrelsen