Beslut från Lantmäteriet

Hej alla medlemmar i Oskarsbergs Samfällighetsförening,

Lantmäteriet är nu klara med sitt beslut, se bifogad pdf. Det är nu sopat och klart och vi inväntar asfalteringen så snart vintern ger med sig. Vi kommer att skapa ett grönområde vid lekplatsen och avgränsa med ett staket men ingen parkering. Det stora staketet byts ut till ett lägre. Vi kommer snart att återkomma när vi vet mer kring vad slutsumman kommer att landa på och banklånet är godkänt. Vi kommer som alla andra att behöva ta hänsyn till det nya ränteläget och inflationen som ger prishöjningar på asfaltering etc. Vi jobbar med detta och gör allt för att hålla oss så nära första budget som möjligt.

Det är hårt tryck på styrelsen just nu med asfaltering och många medlemsärende. Vi uppmanar alla att hjälpa varandra att skapa Kungsbackas bästa område att bo i och respektera varandra.

Vi önskar alla en trevlig påsk 🐣  /Styrelsen