Information från styrelsen angående asfalteringen

Som alla ser och märker har nu arbetet börjat med att riva upp den gamla asfalten där kommunen har grävt samt resterande del av den vägen. Den delen som kommunen inte grävt kommer det att läggas en ny topp under mars/april 2023 så ingen uppgrävning där för er som undrar detta.

När det gäller vägen som är uppgrävd så kommer den under dagen att hyvlas för att bli lite jämnare att köra på. Om ca 3 veckor påbörjas asfaleringen etapp 1 som följs av en topp i mars/april 2023.  

Ni som önskar asfaltera era uppfarter eller liknande kontaktar emil.nilsson2@kungsbacka.se så hjälper han er i kontakten med Skanska och andra entreprenörer.  

Bilparkeringen vid gamla fotbollsplanen benömns hos komunen som parkering redan idag blir något förändrad. Efter att lyssnat in på stämman så kommer vi enbart att skapa parkeringsplatser vid vägkanten och sätta upp ett staket därefter sås det gräs på den stora gamla fotbollsplanen som blir en aktivitetsplats med stängt för infart.  

Viktigt att alla ser över sina buskar etc så att det går att genomföra asfalteringen utan att skada era eventuella häckar och dyl.  

Styrelsen återkommer med slutkostnaden för asfalteringen när vi vet detta.
Hör gärna av er till oss om ni undrar över något  

Vi önskar alla medlemmar en skön höst och härlig Halloween vecka!