Kallelse till extra stämma i oskarsbergs samfällighetsförening

Styrelsen beklagar att vi denna gång fick gå hem med oförrättat ärende men vi tar inga risker som kan kosta oss onödiga rättegångskostnader. Det var kul att se att så många tagit sig tiden att komma och vi hoppas lika många kommer den 17 oktober.

Datum:                  17 oktober 2022 klockan 18.00

Plats:                      Mötesplats Kolla (nära Kollahallen)

                                   Akvamarinvägen 1, Kungsbacka/Kolla