Kort information från styrelsen

Hej alla medlemmar!  

Lite kort information från styrelsen.  

Stormen Hans drog in över oss och flertalet träd föll ner över våra vägar. Tack till alla som deltog i röjningsarbetet mitt i värsta stormen och regnet och extra tack till Fredrik Lavås som hjälpte till med verktyg och sina sågkunskaper. Det finns lite träd som skadades vid ett av postlådehusen vid Nyponvägen och dessa samt övrblivna träd kommer att hanteras av en extern firma de kommande veckorna.  

Flisupplaget har överklagats i flera instanser men är nu avslutat och det kommer att stå kvar.  

Asfalteringen är snart igång igen och Kommunen räknar med att vi senast oktobers utgång skall vara klara och då även återställt våra ytor vid lekplatsen. Det florerar rykte om olika anledningar till varför det tar tid och den informationen vi har är att arbetslaget nu är inne i Kungsbacka och vi är näst på tur. Det har enligt styrelsen ingen påverkan kring betalningar eller andra anledningar som ryktessprids, har du någon fundering så kontakta oss i styrelsen istället då man oftast har 98% fel i spekulationer.  

Farthinderna kommer att komma tillbaka under asfalteringen och även några nya kommer att tillkomma.  

Detaljerna i asfalteringen gicks igenom på stämman men för att förtydliga så lägger vi enbart en topp där det inte grävts och det är likställt med att gräva och göra två lager när det kommer till hållbarhet. Det kommer att spikas en hel del kantsten också under de kommande veckorna.  

Det kommer att komma ut information inför nästa asfaltering till de som berörs om det blir svårframkomligt och att bilarna bör parkeras på alternativ plats under dessa tider om man behöver vara mobil.  

Vi vill förtydliga att INGA träd på kommunens mark får skadas eller fällas utan styrelsens godkännande som rådgör med kommunen. Om man gör detta ändå kan man riskera att bli anmäld och risk finns för skadestånd.  

Så snart asfalteringen är gjord har styrelsen för avsikt att kalla till höststädning som ger oss lite gemenskap och möjlighet att träffa varandra kombinerat med att vi håller fint i vårt område. Alla gör ett fantastiskt arbete kring sina ytor i hela området.  

Fortsätt att prata med varandra och inte om varandra och ge feedback till varandra inte via kommunen eller andra anmälningar det skapar bra grannastämning och stärker Oskarsberg som bästa området att bo i.

Årsavgiften är utskickad och innehåller som beslutat på stämman en höjning under ca 8 år som betalar vår asfaltering samt ny fond.  

Vi i styrelsen önskar alla en skön sensommar!