Stämmoprotokoll 2022

Hej alla medlemmar i Oskarsbergs Samfällighets Förening

Först vill jag tacka för förtroendet att bli omvald som ordförande för vår fina förening. Jag vill även tacka alla som kom på stämman och deltog aktivt och kreativt i diskussioner och beslut.

Protokollet finns nu publicerat på vår hemsida.

Vi väntar fortfarande på en offert angående asfalteringen men så fort vi har några siffror återkommer vi med kallelse till en extra stämma för beslut. Målsättningen är att göra en första asfaltering under hösten och sedan toppen under våren 2023.

Styrelsen önskar alla härliga medlemsfastigheter en riktigt fin sommar

Hälsningar
Styrelsen OSS/ genom ordförande Nicklas Bengtsson

kallelse till årsstämma 2022

Kallelse till ordinarie årsstämma i Oskarsbergs
Samfällighetsförening 2022

Datum: 21 juni 2022 klockan 18:00
Plats: ABFs lokaler Kungsbacka

Observera!
Om det finns mer än en ägare till fastigheten och den ena parten inte kan deltaga måste fullmakt ges i original till den som närvarar på årsstämman.

Fullmaktsblankett medföljer kallelsen och den skall användas i det fall fullmakt ges.

Varmt välkomna!
Styrelsen för Oskarbergs Samfällighetsförening

förbättring av flisupplag

Bästa medlemmar i Oskarsbergs Samfällighetsförening,

Det framkom frågeställning på stämman förra året omkring bygglov för reparationen och förbättringen av vårt flisupplag. Vår utförare av flisupplaget sade att det enbart var en förbättring och därmed krävdes inget bygglov och det svaret var styrelsen nöjda med då han är fackman. En av våra medlemmar valde dock att anmäla föreningen till byggnadsnämnden i Kungsbacka och styrelsen har fått spendera väldigt mycket tid och resurser samt en del kostnader för detta.

Nu har kommunen återkommit och vi är beviljade bygglov i efterhand.

Ett extra tack till LG Winberg som har kämpat med detta genom arkitekter och tjänstemän.

Styrelsen önskar att vi inom området pratar med varandra och inte om varandra via anmälningar framöver. Det skapar mindre mer jobb och en bättre stämning i området. Styrelsen tackar på förhand att vi alla tar ansvar för att se till att Oskarsberg är Kungsbackas bästa område att bo i.

Bästa hälsningar,
Styrelsen OSF

Äntligen städdag

Efter en lång period av Pandemi är det nu äntligen dags att träffas och göra vårt område fint inför sommaren.


När? 21 maj 2022 kl 09.30-ca 2 timmar
Var: Vi träffas vid lekplatsen
Hur: Alla hjälps åt och efteråt belönas vi med korv och dricka.


Varmt välkommen att äntligen få träffa dina grannar och uppleva ett par trevliga timmar tillsammans.


Hälsningar,
Styrelsen OSF

Sopning

Hej alla medlemmar!

Nu står våren för dörren och alla har troligen ställt om sina klockor till sommartid. Med detta hoppas vi på ljusare tider och renare gator. Vi räknar med att området sopas torsdag/fredag denna veckan om ni vill förbereda er genom att sopa ut ert grus på vägen.

Styrelsen önskar alla en bra vecka och snart en trevlig påsk🐣

/Styrelsen OSF

Störningar i vattenleveranserna

Hej alla medlemmar i Oskarsbergs Samfällighetsförening,
Som tidigare meddelats så fortsätter arbetet med våra vattenledningar som nu skall börja att kopplas med vatten. Detta kommer att innebära störningar i vattenleveranserna från nästa vecka med start på måndag.

Vattnet kommer att vara avstängt vissa dagar under kortare perioder men just nu vet vi att vattnet kommer att vara borta lite längre enligt nedan:
Måndag 15 november kl 09.30-12.00
Onsdag 17 november kl 09.30-15.00

Detta för att vi alla skall kunna planera och tappa upp vatten för behov dessa timmar. Kommunen försöker få fram vattentankar till onsdagens långa avbrott.

Hälsningar,
Styrelsen Oskarsbergs Samfällighetsförening 

Förnyelsen av våra vattenledningar

Bästa Oskarsbergs Samfällighetsförenings medlem, 

Som ni ser så fortgår arbetet med förnyelsen av våra vattenledningar.

Detta beräknas pågå till kvartal 2, 2022. Därefter kommer asfaltering att påbörjas och styrelsen kommer att kalla till en extra stämma efter jul angående asfalteringen.

En del av oss har fått nya vykort från kommunen som beskriver nästa del i arbetet. Det gäller primärt övre delen av Nyponvägen, Kråkbärsvägen och Björnbärsvägen. Dessa gator kan få en del grävningar på kommunens mark men i vissa fall även i våra rabatter etc beroende på var rören ligger och hur långt ut vi har våra trädgårdar etc. Kommunen eller föreningen kontaktar alla som kan bli berörda av eventuell åverkan innan detta sker.

Styrelsen önskar alla en fortsatt trevlig höst och glöm inte reflexerna nu när mörkret har återkommit till oss efter en underbar sommar.

Kerstin

Bästa Oskarsbergs Samfällighetsförenings medlemmar, Tyvärr måste jag på styrelsens uppdrag meddela att vår Kassör Kerstin Gunvik förra veckan efter en tids sjukdom tragiskt gick bort. Våra varmaste kondoleanser går till Kerstins familj och hennes närmaste.

Detta innebär i det korta perspektivet att en styrelse suppleant kommer att ta över en styrelseplats ordinarie styrelseledamot samordnare och att Lars-Göran Winberg går in som kassör. När det gäller årets utdebitering för årsavgiften så kommer den att bli något senare än vanligt eftersom detta har skötts av Kerstin och vi måste sätta oss in i detta nu. Som ni alla vet vid detta laget enligt budget på årsstämman blir avgiften för året 3 200 kr som då också täcker föreningens kostnader för de senaste årens advokatkostnader. 

Hälsningar, Styrelsen Oskarsbergs Samfällighetsförening 

Till medlemmarna i Oskarsbergs Samfällighetsförening

Styrelsen vill passa på att tacka alla som deltog på stämman för att vi var så många engagerade medlemmar som deltog 2021 som även innehöll årsstämman 2019. Vi var på tennisbanorna i området som vi hoppas kan bli en tradition och kanske framöver med lite samkväm efteråt i god grann anda😊

Styrelsen fick en förfrågan kring bygglov för vårt nya fina och uppdaterade flisupplag. Detta gjordes då styrelsen ansåg att det gamla hade spelat ut sin livslängd och kunde vara farligt om barn leker där och det såg inte nytt och stilrent ut för besökare och boende. Detta nya bekostades dessutom till 1/3 av Välås. Ingen återkom till styrelsen med synpunkter under året varken angående utseende eller bygglov varvid styrelsen uppfattade detta som att medlemmarna var nöjda.

Styrelsen har nu gjort en förfrågan om denna uppdatering av vårt flisupplag och den information styrelsen har så krävs inget bygglov. Styrelsen tar tacksamt framöver emot feedback och förbättringar under året och inte enbart på stämman utan även via vår förenings e-mail.

Styrelsen för Oskarbergs Samfällighetsförening