Angående planerad städdag

Styrelsen har beslutat att ställa in den planerade städdagen den 18 april med tanke på den pågående epidemin!

Ha en fin vår trots allt!

Information till alla fastighetsägare i Oskarsbergs Samfällighetsförening

Styrelsen finner det angeläget att meddela, er fastighetsägare, att föreningen har blivit stämd i Mark-och miljödomstolen Vänersborgs Tingsrätt.

Yrkandet avser att samtliga beslut fattade under vår årsstämma skall upphävas då stämman inte utlysts och sammankallats i enlighet med föreningens stadgar.

( tag gärna del av punkt 7 i årsstämmoprotokollet för 2019 , som finns på hemsidan)

Som medlemmar i REV har vi försäkring, som vi nu utnyttjar och har därför kopplat in advokat i ärendet.

Självrisken som föreningen måste betala är 9300:- + 20% på vad totalbeloppet blir. Detta är tyvärr inget som föreningen har budgeterat med, utan detta belastar vår ekonomi på ett icke fördelaktigt sätt.

Styrelsen återkommer med mer information när vi vet hur denna händelse utvecklar sig.

Inställd höststädning

Information från styrelsen i Oskarsbergssamfällighet

En enig styrelse har beslutat att vi inte skall ha någon städdag nu på hösten,då vi inte kan finna arbete att fylla en dag med.

HÅGES Entreprenad,Hans-Göran Svensson, har skött vårt område så fint under vår och sommar säsongen och nu har vi hyrt in ett företag som kommer att klippa dikena.

Styrelsen anser att en rejäl klippning av dessa behövs. Maskinen maler ner klippet så det inte behöver läggas i containers för bortforsling. Detta arbete

är något vi själva med våra röjsågar inte klarar av.

Pulkabacken har Fredrik Lavås lovat klippa.

Under åren som gått har vi uppmärksammat att intresset för att deltaga på

på städdagarna svalnat, vilket är tråkigt! Tidigare såg man städdagen också som ett tillfälle till socialt umgänge för att lära känna sina grannar.

Styrelsen hoppas att lusten att träffas och göra en gemensam insats för vårt område skall återuppväckas ! Kom gärna med förslag på föreningens mail info@oskarsberg.com

Ha en fin höst!!!!

Styrelsen

Grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

ÅrsstämmeprotokoLL

Årsstämmoprotokoll för 2019 finns upplagt fliken dokument
Uppsatt på anslagstavlan

Trevlig midsommar

Styrelsen