Sophämtning

Numera är det MÅNDAGAR VAR FJORTONDE DAG  som gäller för hämtning av hushållsavfall i vårt område. I schemat ser du hämtningsdatum månad för månad. I samband med jul, nyår, påsk och midsommar kan det bli andra veckodagar än normalt.
Observera hämtningsdatum kring dessa helger.

 Hämtschema

MÅNAD HUSHÅLL och MATAVFALL
Veckodag

 Måndag, jämn vecka

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November