Kallelse till årsstämma

Datum:            19 juni 2023 klockan 18.00

Plats:               
Mötesplats Kolla (nära Kollahallen)                                                    Akvamarinvägen 1, Kungsbacka/Kolla

Observera!

Om det finns mer än en ägare till fastigheten och den ena parten inte kan deltaga måste fullmakt ges i original till den som närvarar på årsstämman.

Fullmaktsblankett medföljer kallelsen och den skall användas i det fall fullmakt ges.

Varmt välkomna!